Allpool olev test võimaldab piisava täpsusega ära määrata inimese domineerivad meeskonnarollid. Testi võite täita nii iseenda, kui oma kolleegi või sõbra kohta. Testi tulemusel inimese nime ei näidata, seda teate vaid Teie ise

Märkige allpool olevate sõnade taha number "1", mis Teie arvates iseloomustavad hinnatavat inimest rohkem kui keskmist inimest. Märkige nende sõnade taha number "2", mis Teie arvates iseloomustavad hinnatavat inimest eriti tugevalt.
Ärge kiirustage vastustega ja samas ärge vastuseid liigselt analüüsige. Olge vastates aus ja õiglane. Pidage silmas, et siin ei ole õigeid ega valesid vastuseid. Ärge ilustage ega olge ebaõiglaselt karm.

Juhised:
* Nimekirjas A märgitud numbrite summa peab olema vähemalt 6 ja mitte suurem kui 33.
* Nimekirjas A ei tohi olla rohkem kui 7 numbriga "2" märgitud sõna.

BELBIN® Meeskonnarollid
omadused A-nimekiri

 täpne
 distsiplineeritud
 originaalne
 kohanev
 tõhus
 lahke, sõbralik, vastutulelik
 analüütiline
 teisi ergutav
 otsekohene
 laia silmaringiga
 ettevõtlik
 perfektsionist
 rahulik ja enesekindel
 sihikindel asjade lõpuleviija
 järjekindel
 hooliv
 taganttõukav
 veenev
 nõudlik
 hea kujutlusvõimega
 praktiline
 tark
 erapooletu
 oma erialale pühendunud
 võiduhimuline
 uuendusmeelne
 realistlik
 kohusetundlik
 uudishimulik
 iseseisev
 teadlik prioriteetidest
 taibukas, suurte teadmistega
 nutikas, läbinägelik
 nõuandev
 loogiline
 sihiteadlik
 koostööaldis
 lojaalne
 tehnilise taibuga
 loominguline
 tähelepanelik
 range
 taktitundeline
 olude ärakasutaja
 hästi organiseeritud
Juhised:
* Nimekirjas B märgitud numbrite summa peab olema vähemalt 3 ja mitte suurem kui 19.
* Nimekirja B summa ei tohi olla suurem kui nimekirja A summa.

BELBIN® Meeskonnarollid
omadused B-nimekiri

 agressiivne
 kannatamatu
 provotseeriv
 kriitiline
 kergesti mõjutatav
 ei delegeeri meelsasti
 kergesti tüdinev
 otsustusvõimetu
 seisab muutustele vastu
 kõrge lennuga
 paindumatu
 skeptiline
 korrapäratu, ebapüsiv
 kitsarinnaline
 aeglane
 konflikte kartev
 häirimatu, vaoshoitud
 oma territooriumit kaitsev
 unustaja
 manipuleeriv
 arglik, ei ole valmis riskima
 läbikukkumisi kartev
 teistega mittearvestav
 eripärane
 sekeldav
 ülitundlik
 unistaja, pea pilvedes
Palun lisage siia oma andmed, et me saaksime tulemuse teile e-postile saata ja vajadusel teiega ühendust võtta. Juhul, kui teil on soov teha test täies mahus, kehtib teile ja ühele teie kolleegile või sõbrale erihind.

Saatke tulemus

Nimi *
E-post *
Telefon *
Firma nimi